Intervaly kontrol

Intervaly pravidelných technických kontrol:

 • Malé motocykle (L1e - L2e): Každé 4 roky
 • Ostatné motocykle (L3e - L7e): Prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly
 • Osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 tony (M1, N1): Prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly
 • Prípojné vozidlá (O1, O2): Prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly
 • Vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby: Raz ročne
 • Nákladné vozidlá a ich prípojné vozidlá (N2, N3, O3, O4, M2, M3): Raz ročne
 • Autobusy (M2, M3): Raz ročne
 • Autobusy staršie ako 8 rokov (M3): 6 mesiacov
 • Traktory a ich prípojné zariadenia (T, R): Prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly

Technickej kontrole musí predchádzať emisná kontrola, pokiaľ platnosť emisnej kontroly už skončila.

Intervaly pravidelných emisných kontrol:

 • Motocykle všetkých kategórií (L1e - L7e): Nepodliehajú emisným kontrolám
 • Vozidlá s naftovým motorom alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom (M1, N1): Prvýkrát po štyroch rokoch od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla, potom každé dva roky od poslednej kontroly
 • Vozidlá s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT) a s neriadeným katalyzátorom (NKAT): Raz ročne
 • Vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby: Raz ročne